František Josef I. Císař rakouský a král uherský 1830-1916

429,00 Kč
kus
Na skladě:

ano

Dodací doba:

2-5 pracovních dní (podle druhu dopravy)

František Josef I. Císař rakouský a král uherský 1830-1916 kniha

František Josef I. Císař rakouský a král uherský 1830-1916 koupit knihu.

Kniha František Josef I. Císař rakouský a král uherský 1830-1916

Překlad knihy z německého originálu: FRANZ JOSEPH I.: KAISER VON ÖSTERREICH UND KÖNIG VON UNGARN, vydané v Mnichově roku 2015.

Autoři: Michaela Vocelka, Karl Vocelka
Překlad: Zlata Kufnerová

Jazyk: česky

Čtivý životopis jedné z nejvýznamnějších osobností Rakousko-Uherské monarchie, ke které Česko také patřilo. Málokterý monarcha splývá s představou domnělých "starých dobrých časů" jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830-1916). V moderně a čtivě napsané biografii není však pro nostalgii mnoho místa. Kniha František Josef I. představuje muže v centru vytrvalých politických a soukromých bouří, čelícího nejtvrdším ranám osudu, přesto stále vytrvávajícím na postu panovníka. 

Krásná Elisabeth, zvaná Sisi, s níž se František Josef I. oženil z lásky, se mu postupně odcizila, korunní princ Rudolf spáchal na zámku Mayerling v roce 1889 skandální sebevraždu, bratr Maxmilián I. Mexický byl roku 1867 po rozsudku revolučního tribunálu popraven. Slova, jimiž v roce 1898 komentoval zavraždění své manželky, zcela odpovídají trpkým skutečnostem jeho života: "Na tomto světě ničeho nezůstanu ušetřen!" Politicky se jako panovník, vzbuzující nejprve velké naděje, stal v průběhu své bezmála osmašedesátileté vlády spíše brzdou politického vývoje. Velká válka, vedoucí k pádu habsburské vlády, uzavírá příběh posledního lesku a bídy monarchie, jež tento muž ztělesňuje.

Kniha A5, 416 stran.
Rok vydání: 2017

Obsah knihy František Josef I:

Úvod / 9 I. Léta dětství, učení a putování / 15 Nerovní rodiče / 15 Narození a první léta života / 18 Výchova a formování charakteru / 27 Těžiště výuky / 30 Cesty jako forma vzdělávání / 38 Osobnost mladého arcivévody / 42 Vliv Metternicha a předbřeznového systému / 44 II. 1848 – Revoluce v životě Františka Josefa / 49 Bouřlivý rok habsburské monarchie / 49 Nástup na trůn a jeho prehistorie / 58 Ceremoniál v Olomouci / 61 Korunní země a práva vládnutí / 64 III. Na cestě k absolutismu / 70 František Josef a Schwarzenbergovo ministerium / 72 Uhry mezi povstáním a útlakem / 75 Libényiův atentát / 83 Hospodářský rozmach a budování Okružní třídy (Ringstraße) / 90 Církev jako opora moci / 94 Vzdálená válka s velkými důsledky / 97 IV. Počátek ambivalentního manželství / 102 Zásnuby a svatba s Alžbětou Bavorskou / 102 Svatební obřad / 108 První léta manželství a narození dětí / 113 V. Mezi Custozou a Hradcem Králové / 122 Válka o sjednocení Itálie / 122 Vnitropolitická krize a ztroskotavší vojenská reforma / 133 Boj o nadvládu v Německu / 140 František Josef.indd 5 4.4.2017 14:02:08 6 VI. Usmíření a korunovace v Uhrách / 152 Cesta k vyrovnání a vznik c. a k. monarchie / 152 Vrchol života jednoho panovníka – korunovace v Budapešti / 165 Temný stín po korunovaci – smrt bratra v Mexiku / 176 VII. Ústavním vládcem proti své vůli / 181 Prosincová ústava 1867 / 181 Zostření národnostního problému po vyrovnání / 185 VIII. Cesty z izolace / 191 Zahraniční, spojenecká a kulturní politika / 191 Mezi cestou do Orientu a světovou výstavou / 194 František Josef a sjednocení Německa / 205 Demonstrace pokroku a krach na burze / 207 Ve znamení balkánské politiky / 215 IX. V soukromých vírech / 220 Fáze zatížení a prostory k oddechu / 220 Manželské problémy / 228 Nevěry / 234 „Přítelkyně“ / 237 Císařova „morální ambivalence“ / 244 X. „Ničeho nezůstanu ušetřen“ / 248 Korunní princ Rudolf – sebevražda v Mayerlingu / 249 Poslední léta se Sisi / 258 Smrt rukou anarchisty / 261 XI. Starý císař a dohasínající monarchie / 266 Vztahy na konci života / 266 Mezi národnostními různicemi a slavnostním jubileem / 272 František Josef a stranická krajina / 275 Volební právo mužů a reforma armády / 277 60 let na habsburském trůnu / 279 Schönbrunn a Belvedere / 281 Evropa v předvečer katastrofy / 283 Sud prachu Balkán / 287 XII. Cesta do „prakatastrofy“ / 291 Výstřely v Sarajevu / 291 Červencová krize – od Sarajeva ke světovému požáru / 294 František Josef.indd 6 4.4.2017 14:02:08 7 Nesplnitelné ultimátum / 298 František Josef vyhlašuje Srbsku válku / 299 Válka začíná / 303 XIII. Císařova smrt / 308 21. listopad 1916 / 309 Poslední cesta do kapucínské krypty / 311 Poznámky / 315 Literatura / 360 Rodokmen / 397 Seznam vyobrazení / 398 Rejstřík / 400

Doporučujeme koupit také suvenýry František Josef I.: přívěšek František Josef, obraz Franz Joseph, pohlednice František Josef, magnet František Josef, busta Franz Josef, talíř František Josef, čokoláda Franz Joseph.

František Josef I. Císař rakouský a král uherský 1830-1916 kniha koupit

Rakouské potraviny .cz doporučují: